ES parama

Automatizuotos blaivumo patikros sistemos kūrimas transporto sektoriui

Projekto pavadinimas:

Automatizuotos blaivumo patikros sistemos kūrimas transporto sektoriui

Projekto Nr. J05-LVPA-K-02-0006

Vykdymo terminas:

2018 m. balandžio 1 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Bendra projekto vertė: Projektui įgyvendinti skiriama iki 344 291, 05 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti mobilią ir integruotą blaivumo patikros sistemą tolimųjų reisų transportui su biometriniu veidų atpažinimu bei informacijos apie blaivumo testo rezultatus, nuotrauką, veidų atpažinimo fakto, vairavimo laiko, bei testo lokacijos perdavimu realiu laiku. Šie įrenginiai bus susieti su intelektualia specialiai pritaikyta transporto sektoriui centralizuota verslo valdymo sistema, kuri gali būti naudojama daugeliui įmonių. Tai leis transporto įmonėms sumažinti kontroliuojamų darbuotojų sąnaudas ir ženkliai sumažinti  rizikas dėl neblaivių vairuotojų sukeliamų pasekmių.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai.

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių.

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto pavadinimas:

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto Nr. S-J05-LVPA-K-04-0070

Vykdymo terminas:

2019 m. vasario 22 d. – 2021 m. vasario 22 d.

Bendra projekto vertė: Projektui įgyvendinti skiriama iki 523 250,57 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti nešiojamo alkotesterio su dvigubu testuojamo asmens identifikavimu, integruoto į centralizuotą blaivumo patikros sistemą, prototipą, suteikiantis galimybę teikti aukštos kokybės patikimą blaivumo patikros paslaugą bei automatizuotą intelektualią darbo laiko planavimo metodiką, leidžiančią prognozuoti darbuotojų darbo grafikus, automatizuojant sudėtingą darbo grafiko planavimo procesą.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, ekspermentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai”.

Partneriai:

UAB “CircleTEK Solutions”, įm. kodas 304912269.

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose

Projekto pavadinimas:

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0126

Vykdymo terminas:

2019 m. liepa – 2020 m. spalio 7 d.

Bendra projekto vertė: Projektui įgyvendinti skiriama iki 41 893,00 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu , tarptautinei komercializacijai skatinti, planuojama vykti į 8 tarptautines parodas septyniose įmonės pasirinktose tikslinėse rinkose – Airijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Vokietijoje, Suomijoje ir Lenkijoje. Parodose bus pristatytos įmonės kuriamos paslaugos, bus ieškoma partnerių paslaugoms pasirinktose rinkose teikti.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Partneriai:

Projektas vykdomas nedalyvaujant partneriams.

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto pavadinimas:

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto Nr. 01.2.1.-LVPA-K-856

Vykdymo terminas:

2020 m. spalio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Bendra projekto vertė:

Projektui įgyvendinti skiriama iki 245 981,41 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti naujus funkcionalumus į automatizuotą sistemą, kuri bus paremta išmaniųjų įrenginių sprendimais ir galimybėmis, debesų kompiuterija, dirbtiniu intelektu. Įgyvendinus projekto veiklas, planuojamas projekto rezultatas: pagamintas automatizuoto stacionaraus alkotesterio su bekontakčio testo algoritmu ir integruotu praėjimo kontrolės įrenginiu, kuris turi dvigubą testuojamo asmens identifikavimą, integruoto į centralizuotą blaivumo patikros sistemą, prototipas. Pagrindinės tikslinės grupės: įvairios gamybinės, transporto, statybos  įmonės; darbdavių poreikis užtikrinti saugumą darbe ir pačių darbuotojų saugumo bei informacijos saugumo poreikis; pavieniai visuomenės nariai; valdžios institucijos, atsakingos už visuomenės saugumą darbe ir kelyje.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, ekspermentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 “Eksperimentas”.

Partneriai:

UAB “CircleTEK Solutions”, įm. kodas 304912269.