Kokybės politika

Kokybės, aplinkos apsaugos, informacijos saugumo ir IT paslaugų politika

 

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ (toliau „Bendrovė“) kuria, vysto ir tobulina blaivumo tikrinimo sistemą, kurią sudaro išmanieji alkotesteriai su veidų atpažinimo bei laiko kontrolės funkcija ir centralizuota šių alkotesterių valdymo sistema.  Bendrovė teikia įmonėms bei organizacijoms blaivumo tikrinimo sistemos paslaugas.

Bendrovė siekia:

 • nuolat atitikti, veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti klientų lūkesčius ir reikalavimus teikiamoms paslaugoms;
 • išlaikyti ir padidinti klientų pasitikėjimą Bendrove ir teikiamomis paslaugomis konkurencingoje aplinkoje;
 • saugoti aplinką laikantis taršos prevencijos principų, užtikrinti atitiktį taikomiems teisės aktams bei nuolat gerinti aplinkos apsaugos valdymo sistemą;
 • užtikrinti klientų patikėtos ir Bendrovės veikloje naudojamos informacijos saugumą besikeičiančių grėsmių aplinkoje;
 • užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą, užtikrinti šių duomenų saugumą;
 • nuolat gerinti teikiamų paslaugų ir informacijos saugos valdymą;
 • Užtikrinti atitiktį taikomiems ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018 ir ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimams.

Bendrovė, siekdama šių tikslų, vadovaujasi toliau išvardintais principais:

 • Bendrovės vadovybė ir visi darbuotojai yra pasiryžę kurti ir teikti klientams paslaugas atitinkančias klientų veiklos poreikius, tenkinančias reikalavimus bei lūkesčius, turinčias geriausią kainos ir vertės santykį rinkoje;
 • Bendrovė nuolat gerina paslaugų teikimą, aplinkos apsaugą ir informacijos saugumą klientų ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčių ir reikalavimų pagrindu kasmet nustatydama uždavinius ir siekiamus rodiklius, planingai įgyvendindama paslaugų teikimą ir informacijos saugos valdymą gerinančius pokyčius;
 • identifikuotos paslaugų, veiklų gerinimo galimybės yra įvertinamos, šio įvertinimo pagrindu imamasi veiksmų pagerinti paslaugas, paslaugų teikimo veiklas, mažinti poveikį aplinkai ir tokiu būdu padidinti teikiamų paslaugų vertę klientams bei klientų pasitenkinimą.

 

Bendrovės vadovybė ir visi darbuotojai įsipareigoja:

 • mažinti atliekų kiekį, jas atitinkamai rūšiuoti ir valdyti, tobulinti atliekų rūšiavimo sprendimus;
 • savo veikloje naudoti pakuotes, pagamintas iš perdirbtų žaliavų ir (ar) greitai suyrančias;
 • taupiai naudoti kurą automobiliams, reikalingas žaliavas, gamtos resursus, orientuotis į atsinaujinančių gamtinių išteklių naudojimą;
 • dirbti tik su atsakingais, į aplinkos apsaugą orientuotais partneriais ir tiekėjais;
 • skatinti savo klientus, partnerius, tiekėjus ir visuomenę rinktis aplinką tausojančius sprendimus.

 

 

Direktorius                                                                                                                                                              2023 m. kovo 1 d.

Darius Didžgalvis