ES parama

Mūsų projektai

Inovatyvių produktų darbo saugos srityje kūrimas

Projekto pavadinimas:

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto Nr. 01.2.1.-LVPA-K-856

Vykdymo terminas:

2020 m. spalio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Bendra projekto vertė:

Projektui įgyvendinti skiriama iki 245 981,41 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti naujus funkcionalumus į automatizuotą sistemą, kuri bus paremta išmaniųjų įrenginių sprendimais ir galimybėmis, debesų kompiuterija, dirbtiniu intelektu. Įgyvendinus projekto veiklas, planuojamas projekto rezultatas: pagamintas automatizuoto stacionaraus alkotesterio su bekontakčio testo algoritmu ir integruotu praėjimo kontrolės įrenginiu, kuris turi dvigubą testuojamo asmens identifikavimą, integruoto į centralizuotą blaivumo patikros sistemą, prototipas. Pagrindinės tikslinės grupės: įvairios gamybinės, transporto, statybos  įmonės; darbdavių poreikis užtikrinti saugumą darbe ir pačių darbuotojų saugumo bei informacijos saugumo poreikis; pavieniai visuomenės nariai; valdžios institucijos, atsakingos už visuomenės saugumą darbe ir kelyje.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, ekspermentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 “Eksperimentas” bei finansuojamas kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Partneriai:

UAB “CircleTEK Solutions”, įm. kodas 304912269.