ES parama

Mūsų projektai

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose

Projekto pavadinimas:

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0126

Vykdymo terminas:

2019 m. liepa – 2023 m. kovo 20 d.

Bendra projekto vertė: Projektui įgyvendinti skiriama iki 41 893,00 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu , tarptautinei komercializacijai skatinti, planuojama vykti į 8 tarptautines parodas septyniose įmonės pasirinktose tikslinėse rinkose – Airijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Vokietijoje, Suomijoje ir Lenkijoje. Parodose bus pristatytos įmonės kuriamos paslaugos, bus ieškoma partnerių paslaugoms pasirinktose rinkose teikti.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Partneriai:

Projektas vykdomas nedalyvaujant partneriams.