ES parama

Mūsų projektai

Automatizuotos blaivumo patikros sistemos kūrimas transporto sektoriui

Projekto pavadinimas:

Automatizuotos blaivumo patikros sistemos kūrimas transporto sektoriui

Projekto Nr. J05-LVPA-K-02-0006

Vykdymo terminas:

2018 m. balandžio 1 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Bendra projekto vertė: Projektui įgyvendinti skiriama iki 344 291, 05 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti mobilią ir integruotą blaivumo patikros sistemą tolimųjų reisų transportui su biometriniu veidų atpažinimu bei informacijos apie blaivumo testo rezultatus, nuotrauką, veidų atpažinimo fakto, vairavimo laiko, bei testo lokacijos perdavimu realiu laiku. Šie įrenginiai bus susieti su intelektualia specialiai pritaikyta transporto sektoriui centralizuota verslo valdymo sistema, kuri gali būti naudojama daugeliui įmonių. Tai leis transporto įmonėms sumažinti kontroliuojamų darbuotojų sąnaudas ir ženkliai sumažinti  rizikas dėl neblaivių vairuotojų sukeliamų pasekmių.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai.

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių.