ES parama

Mūsų projektai

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto pavadinimas:

Inovatyvių produktų darbo saugos ir planavimo srityje kūrimas

Projekto Nr. S-J05-LVPA-K-04-0070

Vykdymo terminas:

2019 m. vasario 22 d. – 2021 m. vasario 22 d.

Bendra projekto vertė: Projektui įgyvendinti skiriama iki 523 250,57 Eur (be PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti nešiojamo alkotesterio su dvigubu testuojamo asmens identifikavimu, integruoto į centralizuotą blaivumo patikros sistemą, prototipą, suteikiantis galimybę teikti aukštos kokybės patikimą blaivumo patikros paslaugą bei automatizuotą intelektualią darbo laiko planavimo metodiką, leidžiančią prognozuoti darbuotojų darbo grafikus, automatizuojant sudėtingą darbo grafiko planavimo procesą.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, ekspermentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai”.

Partneriai:

UAB “CircleTEK Solutions”, įm. kodas 304912269.