Wartość naszego rozwiązania dla przemysłu

Według danych worksober.com osoby w rolnictwie przychodzą do pracy w stanie nietrzeźwości 5,5 razy częściej niż w firmach przeprowadzających regularne badania trzeźwości

Rozwiązania Worksober.com automatycznie sprawdzają stan trzeźwości pracowników przychodzących do pracy. System rozpoznawania twarzy pomaga zmniejszyć ryzyko oszukania systemu. W przypadku nietrzeźwego pracownika osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione o naruszeniu za pomocą wiadomości sms.

Trudno zapewnić produktywność pracownikom sezonowym

Testy trzeźwości, rozpoznawanie twarzy i integracja kontroli dostępu pomagają szybko i skutecznie zarządzać jakością pracy pracowników zatrudnionych sezonowo lub często zmieniających się, nie wymagając przy tym zasobów ludzkich.

Trudno zarządzać pracownikami, którzy przychodzą do pracy o różnych porach dnia

Rozwiązanie Worksober.com pomoże zapewnić, że kierownictwo firmy nie będzie musiało tracić czasu na zarządzanie pracownikami, co zmniejsza ich wartość dodaną dla firmy. Przepracowany czas i trzeźwość personelu będą sprawdzane automatycznie.

Niezapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 może zagrozić zdrowiu pracowników i ciągłości pracy firmy

Integracja urządzenia do pomiaru temperatury zapewnia, że pracownicy będą dopuszczeni do pracy tylko wtedy, gdy nie zostanie wykryta gorączka. W przypadku podwyższonej temperatury osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione SMS-em. Urządzenie może sprawdzić ważność przepustki Corona pracownika. Po jej wygaśnięciu system nie wpuści pracownika do miejsca pracy.

Podczas pracy z maszynami rolniczymi trudno zapewnić trzeźwość pracowników

Urządzenie motoryzacyjne pomaga w automatycznym sprawdzaniu trzeźwości pracowników o każdej porze dnia. Czujnik ruchu i wibracji pozwala zapewnić, że jeśli pracownik nie wykonał badania trzeźwości lub nie zaczął używać maszyn w stanie nietrzeźwym, osoby odpowiedzialne o naruszeniu zostaną niezwłocznie powiadomione SMS-em.