Inteligentna usługa transportowa z blokadą alkoholową lub bez

Rozwiązanie motoryzacyjne z blokadą silnika lub bez niej jest najbardziej elastycznym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo pracowników. Funkcja lokalizacji GPS, czujnik ruchu i pośrednie kontrole trzeźwości zapewniają, że kierowca będzie trzeźwy przez całą podróż.

Urządzenie natychmiast przekazuje osobom odpowiedzialnym informację o nietrzeźwych kierowcach, którzy rozpoczęli podróż bez wykonania testu trzeźwości. Nie jest konieczne integrowanie urządzenia z samochodem i można je łatwo wymienić na inne urządzenie do celów kalibracji.

Badanie trzeźwości

Test trzeźwości trwa tylko kilka sekund.

Rozpoznawanie twarzy

Biometryczne rozpoznawanie twarzy zapewnia wykonanie badania trzeźwości przez tego samego pracownika, który podał numer identyfikacyjny. Zmniejsza ryzyko oszukania systemu.

Zapewniona trzeźwość bez użycia blokady silnika

Jeżeli kierowca rozpocznie użytkowanie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub nie wykona badania trzeźwości, osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione o zdarzeniu SMS-em.

Lokalizacja GPS

Urządzenie posiada wbudowany odbiornik GPS, który pozwala w czasie rzeczywistym zobaczyć położenie pojazdu w systemie.

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Urządzenie rejestruje początek, koniec i pośrednie przystanki jazdy kierowcy, co pokazuje, ile czasu zajęło kierowcy wykonanie zadania.

System monitorowania zadań

Klient ma możliwość tworzenia zadań w systemie transportowym według własnego uznania oraz śledzenia w czasie rzeczywistym, kiedy i jakie zadanie wykonuje kierowca.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Będziesz mieć pewność, że wszelkie informacje o incydentach zostaną Ci przekazane niezwłocznie SMS-em lub e-mailem.

System scentralizowany

Wszystkie dane z różnych urządzeń firmy są przechowywane w systemie worksober.com.

Wygodny dostęp do informacji

Za pomocą „chmury” dane pomiarowe są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia.

Brak połączenia z pojazdem

Urządzenie można łatwo przenosić z jednego pojazdu do drugiego.

Wiarygodne pomiary

Urządzenia Worksober.com są sprawdzane metrologicznie i kalibrowane, dzięki czemu pomiary są zawsze precyzyjne.

Integracja z innymi systemami

Rozwiązanie Worksober.com można zintegrować z blokadą zapłonu i systemami zarządzania przedsiębiorstwem.

Ochrona informacji

System jest w pełni zgodny z RODO.

Jak to działa?

Najlepiej nadaje się do:

Do ciągników i autobusów

Do maszyn budowlanych i rolniczych

Na parkingach