Wartość naszego rozwiązania dla przemysłu

Według danych worksober.com osoby z branży budowlanej przychodzą do pracy pod wpływem alkoholu 5 razy częściej niż w firmach przeprowadzających regularne badania trzeźwości

Rozwiązania Worksober.com automatycznie sprawdzają stan trzeźwości pracowników przychodzących do pracy. System rozpoznawania twarzy pomaga zmniejszyć ryzyko oszukania systemu. W przypadku nietrzeźwego pracownika osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione o naruszeniu za pomocą wiadomości SMS.

Trudno szybko i sprawnie zarządzać dużymi przepływami ludzi na placach budowy

Zautomatyzowany system kontroli pracowników pomaga zapewnić, że pracownicy mogą wejść na plac budowy tylko wtedy, gdy są trzeźwi i są do niego przypisani. Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym pomiędzy urządzeniami oraz elastyczność systemu zapewniają, że proces zarządzania przepływem pracowników przebiega szybko i nie obniża efektywności działania firmy.

Trudno efektywnie zarządzać czasem pracy pracownika podwykonawcy

Funkcjonalność rozliczania czasu pracy pozwala zobaczyć w systemie worksober.com godziny pracy pracowników, którzy pracują na różnych budowach. Za pomocą systemu można skutecznie kontrolować czas przepracowany przez pracowników podwykonawcy, pomagając zapewnić terminowość wykonania prac na budowie.

Nie zawsze jest możliwe posiadanie alkomatu w maszynach budowlanych

Urządzenie motoryzacyjne posiada czujnik drgań i nadaje się do stosowania w maszynach budowlanych, takich jak dźwigi, które poruszają się bardzo mało lub w ogóle nie zmieniają pozycji. Czujnik ruchu wykrywa ruch i jeśli pracownik nie wykonał testu trzeźwości lub nie zaczął używać maszyn w stanie nietrzeźwym, osoby odpowiedzialne zostaną o tym niezwłocznie powiadomione SMS-em.

Według Państwowej Inspekcji Pracy 25% wypadków ma miejsce na budowie

Funkcja rozpoznawania wyposażenia ochronnego sprawi, że pracownicy budowlani będą zawsze przychodzić do pracy z kaskiem i kamizelką. Testy trzeźwości oraz dane zgromadzone w systemie worksober.com, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, pomogą udowodnić, że w firmie podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Niezapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 może zagrozić zdrowiu pracowników i ciągłości pracy firmy

Zintegrowanie urządzenia do pomiaru temperatury zapewnia, że pracownicy będą wpuszczani na plac budowy tylko wtedy, gdy nie zostanie wykryta gorączka. W przypadku podwyższonej temperatury osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione SMS-em. Urządzenie może sprawdzić ważność przepustki Corona pracownika. Po jej wygaśnięciu system nie wpuści pracownika do miejsca pracy.