Wartość naszego rozwiązania dla przemysłu

Kierowcy rozpoczynający pracę w stanie nietrzeźwym narażają siebie i firmy transportowe na ryzyko

Rozwiązania Worksober.com automatycznie sprawdzają stan trzeźwości kierowców wyjeżdżających o każdej porze dnia. W przypadku nietrzeźwego kierowcy osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione o wykroczeniu SMS-em.

Kierowcom będącym w podróży trudno zapewnić trzeźwość

Rozwiązania Worksober.com zapewniają, że kierowcy będą trzeźwi nawet podczas najdłuższych podróży. W przypadku próby prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub bez badania trzeźwości, osoby odpowiedzialne zostaną niezwłocznie powiadomione o wykroczeniu SMS-em.

Konserwacja alkomatów może być skomplikowana i kosztowna w organizacji

Rozwiązanie motoryzacyjne nie wymaga blokady silnika. Montaż blokady może unieważnić gwarancję pojazdu i spowodować dodatkowe koszty. Aby skalibrować urządzenie wystarczy wymienić je na inne. Eliminuje ryzyko, że uszkodzony lub nieskalibrowany zamek uniemożliwi uruchomienie pojazdu.

Procesy logistyczne wymagają dużej dokładności i wydajności pracy

Automatyczne testy trzeźwości i rozliczanie czasu pracy zapewniają płynne zarządzanie przepływem pracy. Funkcja śledzenia GPS pozwala na śledzenie lokalizacji kierowcy w czasie rzeczywistym.

Ograniczona możliwość przeglądania informacji w czasie rzeczywistym

Dane testowe ze wszystkich urządzeń do pomiaru trzeźwości są automatycznie przesyłane do zbiorczego systemu online – worksober.com. Scentralizowany system umożliwia monitorowanie informacji z dowolnego miejsca na świecie, na wszystkich Twoich urządzeniach.