Wartość naszego rozwiązania dla przemysłu

Według danych worksober.com osoby z branży produkcyjnej przychodzą do pracy w stanie nietrzeźwości 5 razy częściej niż w firmach przeprowadzających regularne badania trzeźwości

Rozwiązania Worksober.com automatycznie sprawdzają stan trzeźwości pracowników przychodzących do pracy. System rozpoznawania twarzy pomaga zmniejszyć ryzyko oszukania systemu. W przypadku nietrzeźwego pracownika osoby odpowiedzialne niezwłocznie otrzymują wiadomość tekstową o naruszeniu.

Trudno zarządzać ryzykiem wypadków w firmach produkcyjnych

Rozwiązania Worksober.com pomagają automatycznie sprawdzać stan trzeźwości pracowników wykonujących niebezpieczne prace. Testy trzeźwości oraz dane zgromadzone w systemie worksober.com, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, pomogą udowodnić, że w firmie podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Trudno jest śledzić rzeczywisty czas pracy

Ewidencja czasu pracy w urządzeniu oraz możliwość zestawienia grafików pracowniczych pomaga personelowi rozliczającemu czas pracy i zapewnia, że czas pracy będzie rozliczany na podstawie dokładnych i wiarygodnych danych.

Trudno szybko i skutecznie zarządzać dużymi przepływami ludzi

Zautomatyzowany system kontroli pracowników pomaga zapewnić płynny przepływ pracy. Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym pomiędzy urządzeniami oraz elastyczność systemu zapewniają, że proces zarządzania przepływem pracowników przebiega szybko i nie obniża efektywności działania firmy.

Trudno zintegrować razem systemy rozliczania czasu pracy i zarządzania przedsiębiorstwem

System worksober.com jest elastyczny, indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta i łatwo integruje się z innymi systemami. API pomaga łatwo i wygodnie udostępniać dane między różnymi systemami.

Skaidriai dirbančio ID

Paslaugos dėka galėsite tikrinti darbuotojų ID kodus naudodami QR kodų skaitytuvą, tad visada užtikrinsite, kad Jūsų įmonėje dirba tik legalūs darbuotojai.